Problem pociągu do osób tej samej płci (SSA – ang. Same Sex Attraction) dotyczy wszystkich – tych, którzy doświadczają tej często traumatycznej skłonności we własnym życiu; tych, którzy z takimi osobami stykają się w rodzinie i kręgu znajomych; ale także tych, do których osoby takie zwracają się po radę. Książka zredagowana przez prof. J. Smith i ks. Paula Checka proponuje bardzo szerokie, różnorodne podejście do tematu.

Przygotowana jako przyczynek do drugiej sesji Synodu o Rodzinie w 2015 roku, jest zbiorem wielu tekstów podzielonych na trzy części: teoretyczną, poświęconą świadectwom i duszpasterską. Część teoretyczna pozwala spojrzeć na problem SSA z punktu widzenia nauczania Kościoła i chrześcijańskiej antropologii, która zasadniczo odbiega od rozpowszechnionej dziś teorii człowieka jako kogoś, kto może sam siebie zaprojektować i wymyślić – także w dziedzinie seksualności, postrzeganej jako coś płynnego, zmiennego. W amerykańskim opracowaniu znajdziemy bogatą podbudowę chrześcijańskiego spojrzenia na człowieka i jego uczuciowość – od Elreda z Rielvaux po Jana Pawła II, od antropologii teologicznej po psychologię rozwoju. W części poświęconej świadectwom zamieszczono osobiste wypowiedzi osób, które zmagały się z problemem SSA, a nawet prowadziły aktywny, homoseksualny tryb życia, oraz rodziców, których dziecko wybrało taką drogę życiową (jedno ze świadectw publikowane było w 71. numerze „Pastores”). Pozwalają one lepiej wczuć się w przeżycia takich osób i podjąć refleksję nad tym, jakiego przyjęcia doznaje od nas ktoś, kto odważa się (często w wielkiej kruchości i z ogromnym wstydem) przyznać do swojej sytuacji: odczuwania pociągu do osób tej samej płci. Ostatnia część, duszpasterska, pomyślana jako pomoc dla księży i innych członków Kościoła, których zadaniem jest niesienie pomocy i wsparcia osobom z SSA, zawiera wiele praktycznych wskazówek od doświadczonych terapeutów i psychologów. Ułatwia zrewidowanie naszego dotychczasowego postępowania i zajmowanych przez nas postaw: czy ludzie, często bardzo młodzi, doświadczający problemu SSA znajdują wsparcie w naszej wspólnocie kościelnej? Czy takiego wsparcia doświadczają rodzice przeżywający dramat wyboru homoseksualnego trybu życia przez ich dziecko? Czy osoby, które odwracają się od takiego życia i szukają swojego miejsca w Kościele, mają dokąd pójść? Książka, jak zaznaczają sami autorzy, nie jest gotowym i skończonym kompendium wiedzy, ale zaproszeniem do dalszej refleksji i poszukiwania nowych rozwiązań tej tak dziś palącej kwestii. Przede wszystkim zaś stara się wskazać, że w tej dziedzinie, jak i w każdej innej, miłości nie można oddzielić od prawdy, a prawdy – od miłości.

 

 

 

ms

 

Pastores poleca