(…)Do najważniejszych sposobów łagodzenia stresu u żonatych mężczyzn po dniu wytężonej pracy należy powierzanie Bogu stresujących sytuacji oraz pielęgnowanie bliskich więzi rodzin­nych. Miłość rodziny, obok miłości Bożej obecnej w sakramencie małżeństwa, pomaga mężom odzyskać siły i uzdalnia ich do podejmowania codziennych obowiązków.

Jest równie ważne, aby po dniu czynnej posługi księża odzy­skiwali siły zarówno dzięki miłości Bożej, jak i dzięki wyjątkowej miłości obecnej w relacjach między księżmi. Czasem księżom trudno jest otworzyć się na bliskie relacje. Niejednokrotnie wynika to z niszczących zaufanie zranień wyniesionych z dzieciństwa lub okresu dorastania w rodzinie, z relacji z rówieśnikami lub z posługi kapłańskiej. (…)

Pastores poleca