Każdego miesiąca ponad tysiąc osób przekracza próg kaplicy w North Sydney w Australii, aby modlić się przy grobie zmarłej ponad sto lat temu zakonnicy. Niektórzy, nie tylko katolicy, wyłącznie w tym celu przemierzają setki kilometrów. Pod białą płytą nagrobkową z dużym napisem u podstawy Trust in God, uwieńczoną prostym, białym, kamiennym krzyżem spoczywa ciało Mary MacKillop. Jest ona pierwszym dojrzałym owocem świętości australijskiego Kościoła. (…)

Pastores poleca