(…) Proklamowanie z nośników elektronicznych tekstów świę­tych, jakimi są Pismo Święte i formularze liturgiczne zawierają­ce przede wszystkim słowo Boże, to niepokojące zjawisko. Czy chodzi o nieżyciowość? Nie, wystarczy odwołać się do oficjalne­go dokumentu Kościoła, jakim jest Ogólne wprowadzenie do Mszału rzymskiego: „W szczególny sposób należy dbać o to, aby księgi liturgiczne, zwłaszcza Ewangeliarz i lekcjonarz, służące do głoszenia słowa Bożego i z tego powodu otaczane szczególnym szacunkiem, podczas sprawowania liturgii były znakami i sym­bolami rzeczywistości nadprzyrodzonej, a więc odznaczały się po-ważnym i pięknym wyglądem” (349). (…)

Pastores poleca