KS. MACIEJ WAROWNY

Niezliczone są definicje modlitwy, jak niezliczona jest liczba tych, którzy się modlą. Ale wspólnym owocem każdej modlitwy jest komunia z Bogiem. W niej także zawiera się poznawanie i przyjmowanie Jego woli.

A modlitwa słowem Bożym to nie tylko gregoriańskie śpiewy psalmów i kantyków czy medytacje zainspirowane tekstami Pisma, to zanurzenie w słowo, które prześwietla nasze życie, zarówno jego blaski, jak i mroczne obszary. Odkrywając więź słowa z historią naszego życia, odkrywamy drogę do spotkania z Bogiem.


Patriarcha Jakub jest figurą, której nie możemy pominąć w modlitewnym dojrzewaniu do komunii z Ojcem. Niezależnie od tego, czy źródłosłowu jego imienia będziemy się dopatrywać w słowie „pięta” czy też „oszustwo”, jego czyny nie mogą stanowić wzoru. Jakub jest figurą podstępu i braterskiej nieuczciwości (Oz 12,4). Ale równocześnie jest patriarchą i fundamentem wiary Izraela.

Co więcej, on jest Izraelem, on jest słowem Bożym dla każdego z nas, słowem pożytecznym „do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do wychowania w sprawiedliwości – aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu” (2 Tm 3,16-17). (...)


Pastores poleca