MATEUSZ ROMAN HINC OFMCap

Jak traktować penitenta spowiadającego się z oglądania pornografii? Czy wystarczy zwykłe rozgrzeszenie?

(...) W spowiedzi jednorazowej nie bardzo jesteśmy w stanie pomóc. Oczywiście, możemy i powinniśmy, jeśli wszystkie warunki zostały spełnione, udzielić rozgrzeszenia. To dużo, zważywszy na działanie łaski sakramentalnej. Możemy, a nawet powinniśmy dodawać odwagi i otuchy, bo najbardziej potrzebują jej osoby nieradzące sobie z tego typu grzechami. Warto przypominać, że każdy z nas jest dzieckiem Boga, ukochanym Jego dzieckiem. Oczywiście, grzech, nasze słabości, niedoskonałości nie przydają nam piękna. Ale nie odbierają też miłości najlepszego Ojca – Boga. Ważne jest, by zapytać, czy jest to grzech popełniany „regularnie”, czy „sporadycznie”. Szczególnie osoby, które wpadły w nałóg lub są usidlone przez pornografię, nie potrafią sobie z nią poradzić. Walczą, próbują, ale często skutków nie widać. Co więcej, niekiedy wręcz przeciwnie, upadki są coraz częstsze i do tego poważniejsze. W takiej sytuacji trzeba przypominać nie tylko o miłości Boga, ale i o zaufaniu Jego mocy. Nasze ludzkie siły są ograniczone, wola często osłabiona. Jeśli próbujemy sami sobie poradzić, w większości przypadków, niestety, nie dajemy rady, „walimy głową w mur”. (...)

Pastores poleca