Temat kryzysu rodziny – co zauważają autorzy opracowania – jest dziś bardzo modny, ale często przedstawiany w sposób uderzający de facto w rodzinę. Przede wszystkim obraz ojca lansowany w wiodących mediach jest negatywny i karykaturalny. Co drugi mężczyzna uważa, że dziś trudniej być ojcem niż kiedyś. Częstym problemem ojców okazuje się poczucie bezradności, opuszczenia, a także skrzywdzenia przez stereotypowe o nich myślenie. Przemilcza się męskość i ojcostwo. Dlatego trzeba doceniać i nagłaśniać wszystkie promujące je inicjatywy. Książka to kontynuacja linii wydawniczej „ABC Tato.Net”; stanowi wynik prac interdyscyplinarnego, międzynarodowego zespołu naukowców związanych z odkrywającą ojcostwo inicjatywą Tato.Net. Różnorodność statusu 18 artykułów (zarówno naukowych, jak i popularnych) nie przeszkadza w odbiorze treści, które zostały przekazane rzetelnie i przystępnie, często zobrazowane tabelami, wykresami. Publikacja ma cztery części: rozważania nad historią i współczesnym ojcostwem; o ojcostwie w Polsce i Rosji; o znaczeniu obecności ojca w życiu dziecka; o odpowiedzialnym ojcostwie. Całość zamyka suplement z dwoma artykułami: o barierach i wyzwaniach, przed którymi stają dzisiejsi ojcowie, oraz o wychowaniu do ojcostwa. Z poszczególnych artykułów wyłania się ważny wniosek, iż ojcostwo wymaga od mężczyzny nieustannego własnego rozwoju. „Męskość to panowanie nad sobą, odwaga oraz opiekuńczość i szacunek do kobiet.” Tymczasem dziś stawia się pytanie o to, czy w ogóle warto być mężczyzną, a jeśli tak, to jak nim być. W rzeczywistości jest to pytanie o człowieka, o to, kim jest i co jest zgodne z jego naturą. „Ojciec jest obok matki najważniejszą postacią dzieciństwa każdego człowieka, bez wyjątku.” Dostarcza on pozytywnych lub negatywnych doświadczeń. Jest ważny przez to, kim jest jako osoba, co sobą reprezentuje, jak się odnosi do dziecka i jego matki, jakie tworzy z nimi relacje, jaki ma system wartości, jaki obraz świata przekazuje. Książka – skierowana tak do ojców, jak do matek, ale również wszystkich, „którzy w swej pracy spotykają się z problemami, wynikającymi z obecności i sposobu sprawowania roli ojca w rodzinie” – ma za zadanie przybliżyć czytelnikom przyczyny i przejawy obecnego kryzysu męskości i ojcostwa oraz ukazać niezastąpioną rolę ojca w funkcjonowaniu rodziny i społeczeństwa. Dotyczy to także ojcostwa pojmowanego na sposób duchowy.

ank

Pastores poleca