Szczególnie powinniśmy ważyć słowa, jakie kierujemy do wiernych podczas sprawowania sakramentu pokuty. Jednak pytanie dotyczy całej naszej posługi: Czy wolno duszpasterzowi, u którego mąż lub/i żona szuka rady w związku z dramatycznie trudną sytuacją swojego małżeństwa, zachęcać do separacji?

Pozornie mogłoby się wydawać, że udzielenie takiej rady - jeżeli faktycznie kryzys małżeństwa jest wyjątkowo głęboki - nie budzi wątpli­wości. Przecież nawet w Katechizmie Kościoła Katolickiego wyraźnie napisano: "W takich przypadkach Kościół dopuszcza fizyczną separację małżonków i zaprzestanie wspólnego życi" (1649). Natomiast Kodeks Prawa Kanonicznego poświęca temu tematowi aż pięć kanonów (1151-1155), zastrzegając jedynie, że „po ustaniu przyczyny separacji, we wszy­stkich wypadkach należy wznowić współżycie małżeńskie" (kan. 1153 § 2). (...)

JACEK SALIJ OP

Pastores poleca