Czym jest medytacja proponowana i promowana przez Laurence’a Freemana OSB?

"Wielu chrześcijan gorąco pragnie dzisiaj nauczyć się autentycznej modlitwy, chociaż współczesna kultura ogromnie utrudnia zaspokojenie odczuwanej przez nich potrzeby ciszy, skupienia i medytacji" - ponad 20 lat temu kard. Józef Ratzinger, ówczesny prefekt Kongregacji Nauki Wiary, tymi słowami rozpoczął swój list na temat medytacji chrześcijańskiej Orationis formas.

Także później, już jako papież Benedykt XVI, często wypowiadał słowa zachęty do medytacji. Tytułem przykładu warto zajrzeć do tekstu adhortacji Verbum Domini: wnętrza kościołów powin­ny być "odpowiednimi miejscami do głoszenia Słowa, medytacji i ce­le­bracji eucharystycznej" (VD, 68); kapłani "powinni przygotowywać się do homilii na medytacji i modlitwie, aby przepowiadali z przekonaniem i pasją" (VD, 59), a liturgię Słowa "należy sprawować tak, aby sprzyjała medytacji" (VD, 66). Stróżami medytacyjnego wymiaru duchowości mają być zakony kontemplacyjne: "wielka tradycja monastyczna zawsze uważała za konstytutywny element swojej duchowości medytację nad Pismem świętym" (VD, 83). (...)

KS. BP ANDRZEJ SIEMIENIEWSKI

 

Pastores poleca