Widzimy w Polsce rozszerzanie się mody na Halloween. Czy, a jeśli tak, to w jaki sposób duszpasterze mają się przeciwstawiać temu zjawisku?

Halloween to nowy - stary zwyczaj obrzędowości pogańskiej. Wywodzi się z czasów, kiedy człowiek nie znał jednego prawdziwego Boga i nauki Jezusa Chrystusa. U podstaw tej ideologii leży odwieczne pragnienie poznania rzeczywistości nadprzyrodzonej, do której zwykli śmiertelnicy, wyposażeni we właściwe sobie zmysły, nie mają bezpośredniego dostępu i docierają do niej dopiero po śmierci.

1. Jezus Chrystus, który jest "obrazem Boga niewidzialnego" (Kol 1,15), odkrył przed nami rąbek tajemnicy nadprzyrodzoności. Jak czytamy w Piśmie Świętym, powiedział również, że to, co przygotował dla nas Pan Bóg, przerasta wszelkie wyobrażenia: "Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują" (1 Kor 2,9).
W czasach pogańskich człowiek nie miał żadnej wiedzy o pozaziemskim świecie. Opierając się na swej intuicji, przeczuwał jedynie, że ów świat musi istnieć. Wyobrażał go sobie, puszczając wodze fantazji. Chciał go odkrywać, poznawać, ale tak naprawdę stwarzał go według własnego pomysłu. Halloween to właśnie produkt owej niezaspokojonej ciekawości rzeczywistości pozaziemskiej i wybujałej ludzkiej fantazji na jej temat. Stąd wzięły się kościotrupy, mumie, maski, peruki, duchy, rogi... Według etnologów maski miały chronić przed złymi duchami, które podobno w ten dzień uzyskiwały łatwiejszy dostęp do ziemskiego świata. Czy jednak zły duch boi się masek? Czy dziwaczna charakteryzacja jest w stanie wprowadzić złego ducha w błąd?
Z pozoru niewinna zabawa odwraca uwagę człowieka od prawd fundamentalnych. Jedynym naszym obrońcą przed złym duchem jest sam Bóg. To Jego moc pokonuje zło, broni przed nim i od niego uwalnia. Nie maska, zaklęcie, taniec, magiczne obrzędy, ale Jezus Chrystus, który "zstą­pił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa i sie­dzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego". To On pokonał odwie­cznego wroga człowieka - szatana i moce piekła. (...)

KS. BP GRZEGORZ KASZAK

Pastores poleca