Komu ksiądz miałby być wdzięczny? Bogu, to oczywiste. A poza Nim? Podziękowania rodzicom i wychowawcom płyną wraz z kwiatami w dniu prymicji. Komuś jeszcze trzeba za coś dziękować?
Człowiek dojrzały to człowiek wdzięczny. Nie ma dojrzałego człowie­ka, więc i dojrzałego księdza, jeśli nie umie dziękować, i to bezinteresownie. Czym jest wdzięczność? Zdefiniowanie prostych pojęć okazuje się fascynujące, bo odkrywa głębiny słowa.
Wdzięczność nie jest uczuciem. Nie jest też tylko podziękowaniem, powiedzeniem kilku miłych słów uznania. Na pewno nie jest to również zwykła sprawiedliwość, bo niejednokrotnie nie jesteśmy w stanie oddać komuś tyle samo, ile otrzymaliśmy, albo otrzymać od kogoś tyle, ile da­liśmy. Wdzięczność to pewna cnota, postawa i - jak każda postawa - ma w sobie element poznawczy, zawiera jakieś uczucia i przejawia się w konkretnych zachowaniach, gestach i słowach. Wdzięczność wypracowujemy na bazie poczucia własnej wartości, bo tylko człowiek pewny siebie może rzeczywiście uznać wartość innej osoby i swoją niewystarczalność. (...)

AGATA RUSAK

Pastores poleca