Akatyst ku czci Bogurodzicy, przypisywany św. Romanowi Melodo­so­wi (VI w.), należy do arcydzieł bizantyjskiej tradycji modlitewnej. W ostatnim czasie jest również popularny na Zachodzie. Akatyst, w kolej­no następujących po sobie pieśniach (ikosy) oraz antyfonach (kondakiony), kontempluje misterium wcielenia Syna Bożego, opiewając przy tym wydarzenia historii zbawienia, od zwiastowania po ucieczkę do Egiptu.
W tym rozważaniu zatrzymajmy się nad słowami kondakionu 6, opowiadającego o powrocie mędrców z Betlejem do ojczyzny:

Jakże zmienieni w Boga niosących heroldów
wracali do Babilonu Magowie.
Spełniając Twe polecenie
wszystkim głosili o Tobie, żeś Zbawcą,
lecz pominęli Heroda -
głupca, co śpiewać nie umiał: Alleluja.

(...)

MACIEJ ZACHARA MIC

Pastores poleca