Wydarzenia ostatnich dekad przyczyniły się do tego, iż Magisterium Kościoła wydało specjalny, jasny apel w kwestii tego, co nazwano nową ewangelizacją - pojęcia spopularyzowanego przez Jana Pawła II, a co obecny papież Benedykt XVI potwierdził i realizuje. Chodzi tu o postulat, którego przedmiot ma objąć wszystkie obszary życia Ludu Bożego. Nie może też pozostać poza tą ważną zasadą sakrament święceń, a w konsekwencji i formacja kapłańska.
Wezwanie to nie wyłania się jednak z pustki czy improwizacji.
Kościół przekazuje swoje Magisterium, zaczynając od ogólnych zasad, aż po te, bardziej szczegółowe. Można zatem pokusić się o stwierdzenie, iż w ten sposób w naszych czasach, przede wszystkim dzięki wskazaniom Soboru Watykańskiego II, wyłoniła się zasada będąca podstawą bardziej szczegółowych norm eklezjalnych, jak choćby tej skupionej na nowej ewangelizacji, którą Benedykt XVI uczynił tematem najbliższego Synodu Biskupów. W tej kwestii dokument przy­gotowawczy wspomnianego Synodu stwierdza: "Od czasów Soboru Watykańskiego jawi się [nowa ewangelizacja] coraz wyraźniej jako środek, dzięki któremu możemy stawiać czoło wyzwaniom świata przechodzącego szybkie przemiany, (...) głosząc wszystkim Dobrą Nowinę - Ewangelię - o Jezusie Chrystusie i dając o niej świadectwo" (Lineamenta, 1).
(...)

KS. DIEGO MARTINEZ

Pastores poleca