Jeden z rabinów dawnego Izraela mawiał, że samo już oddychanie powietrzem Ziemi Świętej napełnia człowieka mądrością. Św. Hieronim, największy egzegeta starożytnego chrześcijaństwa, aby lepiej tłumaczyć i wyjaśniać Biblię, udał się do Betlejem i zamieszkał w grocie sąsiadującej z miejscem Narodzenia Pańskiego.
Na przestrzeni historii wierni trzech wielkich religii monoteistycznych zmierzali ku Jerozolimie jako miastu świętemu. Muzułmanie nazwali ją nawet Al-Quds, co znaczy po arabsku "Święte", i tego określenia używają po dzień dzisiejszy. Wierzą bowiem, że ze wzgórza zrujnowanej świątyni - gdzie obecnie wznosi się Kopuła Skały - Mahomet udał się do nieba, by spotkać tam Mojżesza, Eliasza i Jezusa.
Dla chrześcijan najważniejszym miejscem Ziemi Świętej jest pusty grób Zbawiciela. Milczący świadek, który ogłasza, że nie ma Żyjącego wśród umarłych, że zmartwychwstał prawdziwie. Żydzi natomiast przybywają pod tak zwany Mur Zachodni (niezbyt słusznie zwany Ścianą Płaczu), który stanowi ostatnią pozostałość świątyni wzniesionej przez króla Salomona.
(...)

KS. KRZYSZTOF BARDSKI

Pastores poleca