W poniższym kazaniu1 bł. John Henry Newman (1801-1890) wskazuje na wzór aktywnego chrześcijanina, który jest konsekwentny, zaś angażując się w zadania, jakie stawia przed nim codzienność (ten świat), nie zapomina o swoim chrześcijaństwie. Znajdujemy tu kluczowy dla Newmana termin, jakim jest "uduchowienie świata", jak też jego niezwykle trafną diagnozę zjawiska sprywatyzowania religii, fałszywego wstydu przed jej publicznym wyznawaniem. (...)


1 Fragmenty kazania Kościół i świat (The Church and the World), w: Sermons on Subjects of the Day, Longmans, Green and Co., London 1891, s. 100-111. Śródtytuły pochodzą od tłumacza.

BŁ. JOHN HENRY NEWMAN

Pastores poleca