Wydana przed trzema laty watykańska instrukcja Faciem tuam, Domine, requiram - Posługa władzy i posłuszeństwo1, wydaje się być dokumentem mało znanym i odnoszonym zasadniczo do osób konsekrowanych. Tymczasem jego przesłanie okazuje się niezwykle ważne i aktualne dla wszystkich chrześcijan, a zwłaszcza dla tych, którzy we wspólnotach podejmują różnorodne funkcje. Wszyscy należący do wspólnoty Kościoła doświadczają pewnej formy zależności od jakiejś władzy i powołani są do posłuszeństwa okazywanego Bogu. Warto więc na nowo odczytać ów dokument i pochylić się nad jego przesłaniem, by coraz głębiej rozumieć, czym jest posługa władzy i posłuszeństwo.


Wszyscy jesteśmy pielgrzymami

Nasze życie jest nieustannym pielgrzymowaniem. Wszyscy jesteśmy w drodze, "poszukując sensu życia w wielkiej tajemnicy otaczającego świata" (por. 1). Idąc drogą powołania do wyłącznej służby Bożej lub an­gażując się głębiej w życie duchowe jako świeccy, mamy już przedsmak Tego, "który jest wszystkim" (Syr 43,27), oraz pewną znajomość ścieżek prowadzących do Źródła. Nie zmienia to jednak faktu, że nadal jesteśmy wędrowcami, którzy muszą się zmagać i poszukiwać, a przeżywana czasem wewnętrzna pewność - jak pisał ks. Jan Twardowski - łatwo staje się niepewna. (...)

KS. WOJCIECH RZESZOWSKI

Pastores poleca