Kiedy w 1964 roku wstępowałem do Zgromadzenia Misjonarzy Afryki, nigdy nie sądziłem, że większość swego życia spędzę w kolejnych domach formacyjnych. Tak jednak się stało. Wydaje mi się to dość paradoksalne, zważywszy na trudności, których doświadczyłem w pewnym momencie w trakcie własnej formacji. Możliwe jednak, że Bóg spożytkowuje nasze trudności dla swoich celów, abyśmy mogli lepiej rozumieć i wspomagać innych. (...)

DAVID SULLIVAN MAfr

Pastores poleca