Dnia 1 maja 2011 roku, w niedzielę Miłosierdzia, podczas uroczystej liturgii sprawowanej na placu św. Piotra w Rzymie, zostanie ogłoszony błogosławionym i wyniesiony na ołtarze Jan Paweł II. W ten sposób wypełni się wołanie i prośba wiernych, a może nawet niewierzących, wyrażona w czasie pogrzebu w haśle Santo subito.

Wystarczyło sześć lat, by gruntownie rozeznać heroiczność cnót, ortodoksję nauczania i cud za przyczyną nowego błogosławionego.


Co dzisiejsi duszpasterze mogliby szczególnie naśladować w postaci bł. Jana Pawła II? Jego autentyczną katolickość, czyli powszechność, otwartość na innych, gotowość do dialogu, również z przedstawicielami innych wyznań i religii oraz z niewierzącymi. Mocne zakorzenienie w wierze Kościoła i gotowość do głoszenia Ewangelii "w porę i nie w porę", jak prawdziwy prorok, który nie szuka poklasku tłumu, lecz jest posłuszny Słowu. Również modlitwę, głęboką komunię z Bogiem, a jednocześnie prostolinijność, zwyczajność w kontakcie ze wszystkimi ludźmi. Jego zgodę na pochwycenie przez Ducha Świętego, odwagę aż po przelanie krwi i niezwykłą twórczość w apostolstwie. Jego wierność Bogu do końca, cierpliwe znoszenie przeciwności oraz rozwijającej się choroby, pogodę ducha mimo cierpienia.


Jesteśmy wdzięczni Bogu za osobę Jana Pawła II, a jemu za wielką przygodę, w jakiej uczestniczymy od 14 lat redagując "Pastores". Nasze pismo zrodziło się z inspiracji tego Papieża, a konkretnie z adhortacji Pastores dabo vobis, która ciągle zachęca nas do poszukiwań tego, co będzie pomocne dla duszpasterzy w ich życiu, formacji oraz posłudze. Obok św. Jana Marii Vianneya, który od początku towarzyszy nam w tej pracy, mamy teraz drugiego Patrona, który - jak ufamy - będzie wspierał to dzieło.

ks. Mirosław Cholewa
redaktor naczelny

 

Pastores poleca