Niższe seminaria w rejonie Wielkich Jezior to kuźnia elit społecznych, intelektualnych, politycznych, a także duchowych. Należy do nich seminarium w Buta, znajdujące się w diecezji Bururi na południu Burundi. Leży wśród malowniczych wzgórz w bardzo biednym regionie. Pola są tu w większości nieurodzajne, zamienione na pastwiska. W 1990 roku, przy okazji papieskiej pielgrzymki do Burundii, rektor tamtejszego seminarium daje do poświęcenia kamień węgielny pod budowę nowej kaplicy. Z entuzjazmem i dumą buduje sporą kaplicę seminaryjną z pięknym malowidłem, które kilka lat później okaże się niezwykle prorocze w swej dramatycznej wymowie. (...)

Pastores poleca