Drodzy Czytelnicy!
Publikacja obecnego numeru "Pastores" ma miejsce przed uroczystością beatyfikacji Jana Pawła II i czasem szczególnego dziękczynienia Bogu za jego posługę Kościołowi. Życie i posługa nowego błogosławionego stanowi dla nas ważny punkt odniesienia.
1. Choć nie przewidzieliśmy beatyfikacji Papieża w tym czasie, to zaplanowaliśmy kolejny numer pisma w przekonaniu, że świadectwo drogi wiary Jana Pawła II (ks. W. Bartkowicz) może rzucić światło na takie przeżywanie kryzysów, by zbliżały nas one do Boga, uszlachetniały nasze życie i zarazem budowały Kościół. Drugim punktem odniesienia naszej refleksji jest tożsamość prezbitera mająca swoje źródło w Bożym objawieniu (ks. kard. A. Vanhoye SJ). Kryzysy bez odniesienia do Boga będą się kończyły tragicznie dla każdego człowieka (M. Kożuch SJ).
2. Próbą zdefiniowania "kryzysu", jego przyczyn i środków zaradczych jest rozmowa redakcyjna, w której zasugerowano, by ostrożnie posługiwać się samym terminem "kryzys" w odniesieniu do księdza, aby nie spłycić problemu i nie zagubić innych ważnych określeń teologicznych jak chociażby "grzech" i "pascha". Wśród różnych kryzysów księdza najbardziej medialne są te związane z kryzysem celibatu, ale tak naprawdę to "osłabienie życia duchowego często poprzedza «kryzys celibatu»" (M. Lütz). Tymczasem w Piśmie Świętym oraz w żywej tradycji Kościoła znajdujemy uzasadnienie celibatu kapłańskiego (W. Giertych OP). Przyczyną kryzysu może być lęk, czasem wręcz paraliżujący całe życie człowieka. Dopiero "włączenie własnej trwogi w trwogę Jezusa Chrystusa z Getsemani rodzi w głębi ludzkiego serca radość" (ks. D. Jastrząb).
3. Dla owocnego przeżycia kryzysu konieczny jest akt wiary; między człowiekiem a Bogiem - jak pisze M. Zioło OCSO - "pod złożonymi dwoma podpisami kryje się niewyobrażalna siła. Nas dwóch". Można też przyjrzeć się przeżywaniu w duchu wiary trudnych spraw Kościoła przez Benedykta XVI (ks. J. Grzybowski). Kolejne świadectwa doświadczania choroby, lęku, starości, bezużyteczności duszpasterskiej, trudu rozeznania powołania czy odrzucenia okultyzmu pokazują, jak przez różne osobiste trudności Bóg może człowieka poprowadzić ku sobie. Wprawdzie dobry owoc życia człowieka jest dziełem Ducha Świętego (Z. J. Kijas OFMConv), ale my też mamy walczyć o swoje powołanie (P. Ślęczka SDS). Dobrze, że pojawiają się ośrodki terapeutyczne, jak choćby OTS w Lublinie, w których prezbiterzy będący w kryzysach mogą uzyskać fachową pomoc (W. Błaszczak SAC - J. Kołodziej), zawsze jednak trzeba swojego zaanga­żowania w proces terapeutyczny. Osobiste nawrócenie pasterza, podobnie jak św. Piotra, może stać się początkiem umacniania braci w wierze (ks. M. Warowny). Ksiądz ma kluczową rolę do odegrania w przezwycię­żaniu kryzysów, jakie dotykają wspólnoty kościelne (ks. W. Nowacki). Zbudowaniu w wierze służą również Światowe Dni Młodzieży, tym razem w Madrycie, z udziałem papieża Benedykta XVI (A. Strzępka).
Niech ten numer i podejmowane w nim kwestie zostaną przyjęte w du­chu odwagi wiary Jana Pawła II. Serdecznie polecamy płytę CD opracowaną przez Beatę Zajączkowską (Radio Watykańskie) z przemówieniami Jana Pawła II do księży, a dostępną w Wydawnictwie "Bernardinum" wraz z numerem specjalnym "Na dzień skupienia".
Życzymy naszym Czytelnikom odwagi w stawianiu czoła kryzysom i otwartości na moc Ducha Świętego w ich przezwyciężaniu.

ks. Mirosław Cholewa
redaktor naczelny


W całym numerze stosujemy następujące skróty: DA - Sobór Watykański II, Dekret o apostolstwie świeckich Apostolicam actuositatem; DeV - Jan Paweł II, encyklika Dominum et Vivificantem; DM - Sobór Watykański II, Dekret o misyjnej działalności Kościoła Ad gentes divinitus; DP - Sobór Watykański II, Dekret o posłudze i życiu prezbiterów Presbyterorum ordinis; DS - H. Denzinger, A. Schönmetzer, Enchiridion symbolorum, definitionum et declarationum de rebus fidei et morum; KDK - Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes; KK - Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna
o Kościele Lumen gentium; KKK - Katechizm Kościoła Katolickiego; KKKW - Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich; KPK - Kodeks Prawa Kanonicznego; PDV - Jan Paweł II, adhortacja Pastores dabo vobis.

Pastores poleca