Tradycja wywiadów z papieżami nie jest ani szczególnie długa, ani obfita. Urzędujący papieże zabierają głos w różnorakich sprawach bardzo często, jednak forma wywiadu nie jest uznawana za powszechny sposób komunikacji. Tym bardziej cieszy zarówno inicjatywa Petera Seewalda, jak i zgoda papieża Benedykta XVI na szczerą rozmowę utrwaloną w książce Światłość świata. Papież, Kościół i znaki czasu. W przypadku obecnego papieża jest to niejako kontynuacja wywiadów-rzek, jakie jako kardynał podjął z niemieckim dziennikarzem. Sól ziemi oraz Bóg i świat to znane i wielokrotnie komentowane refleksje Josepha Ratzingera.
W najnowszym wywiadzie Ratzinger - jako pasterz Kościoła pow­szechnego - z jednej strony dzieli się swoimi opiniami, z drugiej jest poważnie odpytywany z największych problemów i bolączek przeżywanych dziś przez Kościół. Właściwie dopiero dzięki temu wywiadowi możemy usłyszeć wyjaśnienia "drugiej strony" strony papiestwa co do najbardziej newralgicznych spraw. W medialnych przekazach dotyczących "afer i skandali w Kościele" często było to albo niemożliwe, albo zbyt sła­bo zaznaczone.
Taka chyba też była intencja Petera Seewalda - zapytać, co się stało, iż z początkowo przyjaźnie i serdecznie zarysowanego wizerunku papieża Benedykta XVI, który swoimi pierwszymi występami i słowami obalił mit "pancernego kardynała" i "ciasnego dogmatyka", wyłonił się me­dialny obraz hierarchy ukrywającego seksualne skandale księży i wielbiciela przedsoborowego rytu. Rozmówca Seewalda stara się, nie unikając trudnych tematów i spraw, wyjaśnić ten paradoks, przekonując, że ostatecznie papież jest sługą Chrystusa, a nie medialnej poprawności. Jest to zatem książka o papiestwie i jego roli w świecie.

Pastores poleca