Życie każdego człowieka obfituje w rozmaite działania. Ich źródłem mogą być same tylko zmysły bez pomocy refleksji i sądu rozumu. Na wyższym poziomie stoją działania oparte na rozumnym spojrzeniu i roztropnym sądzie. Najwyżej zaś należy ocenić te ludzkie czyny, które wypływają ze źródła mądrości Bożej, rodzą się z łaski, z doświadczania obecności i mocy Pana Boga. Najlepiej jest, gdy ludzkie czyny pochodzą z głębi serca, które przenika Duch Boży. Tymczasem w dzisiejszym świecie grozi nam ucieczka w zewnętrzną tylko aktywność, złe rozumienie wolności i autonomii, niechęć do zaakceptowania prawdy, że w całym swoim życiu zależymy od Boga i Jego łaski. Warto więc spojrzeć na Jezusa, naszego Pana, który swoim postępowaniem i nauką zachęca nas do re­fleksji nad naszą aktywnością i sposobem życia. Pomogą nam w tym niektóre charakterystyczne pod tym względem wypowiedzi Ewangelii według św. Jana. (...)

 

KS. STANISŁAW HARĘZGA

Pastores poleca