Wyraz "wspólnota" jest używany w polszczyźnie w dwóch podstawowych znaczeniach. Gdy spostrzegamy, że łączy nas z kimś wspólnota celów, przekonań, pragnień, doświadczeń, zainteresowań, myślimy raczej o pewnym typie więzi z innymi. Gdy mówimy o wspólnocie etnicznej, narodowej czy religijnej, mamy na uwadze grupę ludzi podzielających, a zarazem współtworzących ten sam system wartości, przekonań. Wspólnota oparta jest nie tylko na wspólnym działaniu, na wykonywaniu razem z innymi jakichś zadań czy podążaniu do jednego celu. Przynależąc do wspólnoty, mamy zdolność współbycia z innymi ludźmi. Uczestnictwo w różnych wspólnotach stanowi dla człowieka ważną wartość. Wszak jedną z najboleśniejszych ran, jaką można nam zadać, jest wykluczenie - z rodziny, z grupy rówieśniczej, z narodu - przez odrzucenie czy poniżenie. (...)

DOROTA ZDUNKIEWICZ-JEDYNAK

Pastores poleca