Jednym z bardziej widocznych przejawów posoborowej reformy liturgicznej było bardzo szerokie umożliwienie koncelebracji eucharystycznej, czyli sprawowania Mszy świętej przez wielu kapłanów. Wprawdzie koncelebracja nigdy nie znikła całkowicie z praktyki liturgicznej rytu rzymskiego, jednak od wielu wieków była ograniczona do bardzo nielicznych przypadków. Niektóre zaś formy koncelebracji, wprowadzone po Soborze, stanowią całkowitą nowość. (...)

 

MACIEJ ZACHARA MIC

Pastores poleca