AMEDEO CENCINI FdCC

Sumienie jest pojęciem złożonym, tworzącym jakby system związków pojęciowych lub sieć różnych powiązań, dla którego największym zagrożeniem jest utracenie któregoś z tych związków.
Najpierw przyjrzymy się różnym rodzajom sumienia, aby następnie podjąć próbę uchwycenia sensu tego pojęcia, tak ważnego w życiu człowieka wierzącego, zwłaszcza prezbitera, wezwanego do formowania swo­-
jego własnego sumienia.
Kazusy sumienia

Swego czasu słowo „kazusy” było zarezerwowane dla dyskusji – zarówno na poziomie akademickim, jak i na płaszczyźnie zwykłej wymiany opinii między spowiednikami – nad pewnymi trudnymi do rozstrzygnięcia kwestiami teologii moralnej. Tu będzie ono używane jedynie w odniesieniu do niektórych typów sumienia kapłańskiego.

Pastores poleca