WOJCIECH GIERTYCH OP

Na zagadnienie stosunku sumienia do prawa można spojrzeć od strony relacji sumienia do prawa moralnego lub od strony relacji sumienia do prawa ludzkiego, państwowego, cywilnego i karnego, oraz do prawa kanonicznego. Sposób traktowania wymogów prawa ludzkiego stanowi przy tym pochodną relacji sumienia do prawa moralnego, choć, oczywiście, jedno nie jest dokładną kopią drugiego. Zdarza się, że prawo stanowione jest niegodziwe, i im bardziej władza publiczna łamie zasady moralne, tym bardziej podcina zaufanie do prawa. Człowiek w zdrowym odruchu moralnym broni się wtedy przed tyranią, ignorując prawo stanowione. Jednak na dłuższą metę taki stan rzeczy jest nie tylko nieznośny, ale i anarchizujący, ponieważ narusza naturalne fundamenty życia społecznego.

Pastores poleca