W zeszłym roku temat Indii pojawiał się często w serwisach informacyjnych środków społecznego przekazu - niestety, w kontekście tragicznych wydarzeń, jakim były ataki na wspólnoty chrześcijańskie. Zanim cokolwiek powiemy o Indiach, musimy sobie zdać sprawę z ogromnej złożoności i wieloaspektowości zjawisk zachodzących w tym kraju. Jakiekolwiek uogólnienia lub interpretacje z perspektywy europejskiej wydarzeń zachodzących w tamtej rzeczywistości mogą zniekształcić ich zrozumienie. Indie to kraj, którego liczba mieszkańców dawno już przekroczyła miliard. Różnorodności etnicznej, kulturowej i wielości religii może doświadczyć nawet zwykły turysta. Warto też mieć na uwadze wielość języków, które komplikują komunikowanie się, a są ich setki, o ile nie tysiące; na piśmie są wyrażane przy pomocy 17 oficjalnie zatwierdzonych odmiennych alfabetów. A więc złożoność sytuacji świata indyjskiego nakazuje każdemu ostrożność w interpretacji zjawisk, które zachodzą na tym subkontynencie.

Pastores poleca