Co duszpasterz powinien wiedzieć o pomocy osobom cierpiącym na zaburzenia psychiczne?
Z psychologicznego punktu widzenia duszpasterz jest takim samym ?pomagającym? jak psycholog, psychoterapeuta czy psychiatra. Ale także, albo przede wszystkim, niesie on pomoc duchową, która nie może być w opozycji do pomocy psychologicznej czy psychiatrycznej. Dlatego niezwykle istotne jest wzajemne uzupełnianie się tych różnych form pomocy. Duchowni powinni zatem mieć podstawową wiedzę o zaburzeniach psychicznych, ażeby wiedzieć, kiedy należy skierować danego człowieka do psychologa, kiedy do psychiatry, a kiedy potrzebna mu jest ?jedynie? pomoc duchowa. (?)

Pastores poleca