Wydaje się, że kto jak kto, ale biblista studiujący od trzech lat w Rzymie Pismo Święte powinien znać odpowiedź na pytanie o to, jak odnajdywać w Biblii żywe słowo Boga. Tymczasem sprawa wcale nie jest taka prosta. Po pierwsze, współczesne studia biblijne to przede wszystkim studia literackie: poszukiwanie warstw redakcyjnych, struktur narracyjnych, technik retorycznych, domniemanego autora i postulowanych odbiorców. Brzmi to może jak paradoks, ale studia biblijne pomagają odkryć w Biblii przede wszystkim to, co w niej najbardziej ludzkie, historyczne, a więc także ulotne, należące w jakimś stopniu do przeszłości, nawet jeśli do przeszłości dla nas konstytutywnej, „klasycznej”.

Pastores poleca