KS. STANISŁAW CZERWIK

(...) Celebracja Mszy świętej w określonej „prywatnej” intencji nie może być pojmowana jako „zawłaszczenie” jej zbawczej treści, jako swego rodzaju „zakupienie” Mszy świętej na wyłączny osobisty użytek. Jest ona bowiem zawsze składana w tej „intencji”, w jakiej Jedyny Kapłan Nowego Przymierza oddawał w Wieczerniku i na krzyżu swoje życie: za zbawienie wszystkich ludzi. Dlatego sprawowanie Mszy świętej w szczególnej intencji wiernego N. nie wyklucza wstawiennictwa kapłana także w innych potrzebach, z jakimi sam staje przed Bogiem i jakie wierni mu powierzyli. Dowodem tego uniwersalnego wymiaru każdej Mszy świętej jest modlitwa powszechna w liturgii słowa i modlitwy wstawiennicze w anaforze eucharystycznej (kanonie). (...)

Pastores poleca