PIOTR LISZKA CMF

(...) Prawidłowy proces pogłębiania wiary polega na poszukiwaniu nowych słów, nowych sposobów wypowiadania po to, aby usłyszeć i zrozumieć niezmienną treść orędzia Bożego. Biskupi hiszpańscy zauważają rozprzestrzenianie się zjawiska stosowania bardzo dziwnego języka, który na pozór jest językiem wiary, a w rzeczywistości jest bardzo daleki od znaczenia, jakie nadaje mu Kościół. Lekceważenie języka prowadzi do błędów dogmatycznych, a nawet do lekceważenia różnic istniejących między religiami. Biskupi hiszpańscy zauważają istnienie nurtu, w którym odczucie ogółu społeczeństwa, nawet bardzo laickiego, jest cenione i bardziej decydujące dla spraw wiary i moralności niż autorytet Kościoła, a nawet Pismo Święte. Za pomocą tych samych słów, czerpanych z języka religijnego, głoszona jest zupełnie niechrześcijańska, a nawet niereligijna treść. (...)

Pastores poleca