MAREK KOTYŃSKI CSsR

(...) W odnowionej Nowennie Nieustannej słowo Boże ma zająć miejsce centralne, nie tylko jako element struktury nabożeństwa; musi ono w nim wybrzmieć jako słowo samego Boga. Podczas jego lektury konieczny jest zatem klimat skupienia i odpowiednie przygotowanie lektorów, którzy czytają wyraźnie i powoli, rozumiejąc to, co czytają. Pożądana jest też chwila milczenia oraz psalm ułatwiający medytację nad Pismem Świętym. Gdy celebrans zadba także o to, by wierni uświadomili sobie wagę wsłuchiwania się w odczytywany fragment Biblii i przyzwyczaili się do czynienia wewnętrznej ciszy, by przyjąć biblijne przesłanie, wtedy słowo Boga będzie mogło ujawnić swoją moc i rzeczywiście zacząć działać w ludzkich wnętrzach. Najpierw jednak my sami, duszpasterze, musimy na nowo uwierzyć w jego niezwykłą potęgę, zdolną przemieniać serca, oświecać umysły i pobudzać do działania. (...)

Pastores poleca