KS. ARTUR ŻUK

Od kilkunastu lat sytuacja Kościoła w Niemczech naznaczona jest reorganizacją własnych struktur, tak diecezjalnych, jak dekanalnych i parafialnych. Owo novum przyniósł Kościołowi zza Odry dość skomplikowany, a zarazem rozległy kryzys, w którym teologowie i socjologowie niemieccy chcą widzieć szansę rozwoju nowych perspektyw duszpasterskich w tym kraju.

Dostrzegając, że problem jest niesłychanie złożony i że dotyka nie tylko masowej sekularyzacji społeczeństwa, zanikania wiary w Boga, niechęci do hierarchii kościelnej, zamazywania prawdy, lekceważenia zasad moralnych, ale także niespotykanej do tej pory obojętności (indyferentyzmu) na sprawy życia duchowego i sakramentalnego, modlitwy czy nawrócenia, aż po galopujący kryzys finansowy (malejące wpływy z podatku kościelnego, sprzedaż nieużywanych kościołów oraz innych nieruchomości), uderzono na alarm. W konsekwencji w wielu diecezjach wdraża się programy nowej organizacji pracy, oszczędniejszej polityki personalnej czy wreszcie program stworzenia nowych (drastycznie zredukowanych) struktur terytorialnych. Każda diecezja bowiem wypracowywała w ostatnich kilku latach pilotażowe programy uwzględniające lokalną sytuację duszpasterską, w tym realne potrzeby, optymalną liczbę duchownych i świeckich pracowników, możliwości terytorialne, uwarunkowania miejskie, wiejskie oraz przemysłowe, a także wiele innych czynników teologicznych i socjologicznych.

Po kilku latach prac w komisjach i zespołach diecezjalnych przyszedł czas na podjęcie działań o charakterze ogólnokrajowym. W tym celu Konferencja Biskupów Niemieckich zorganizowała na początku 2007 roku, w ramach swojego wiosennego zebrania plenarnego, dzień studiów dla biskupów, podczas którego poruszono najważniejsze kwestie dotyczące przemian Kościoła katolickiego w Niemczech. Owocem posiedzenia jest niedawno opublikowany dokument zawierający konkretne przemyślenia i wskazówki dla wszystkich biskupów, ukazujące możliwości i kierunki przemian w konkretnej diecezji. Dokument nosi obiecujący tytuł: „Mehr als Strukturen...” („Więcej niż struktury...” – rozwój i perspektywy nowego porządku duszpasterskiego w diecezjach) i jest niemalże stenograficznym zapisem wykładów, prelekcji, inspiracji oraz przebiegu prac całego episkopatu w grupach tematycznych, jak i samych wniosków końcowych. (...)

Pastores poleca