Od Redakcji
Od Redakcji

Artykuły
BENEDYKT XVI, Iść za Chrystusem drogą pokory
KRZYSZTOF GUZOWSKI SPr, Kościół Ducha Świętego
KS. WOJCIECH JANYGA, Zanim Chrystus zakróluje
KS. KRYSTIAN CHMIELEWSKI, Drogi i bezdroża pasterzowania króla Dawida
RADOSŁAW BRONIEK OP, Wspólnota czy sekta?
JAROSŁAW KUPCZAK OP, O podziałach w Kościele: groźnych i niegroźnych

Nasza rozmowa
Chrystusowy, a nie nasz. Z DARIUSZEM KOWALCZYKIEM SJ, teologiem-dogma­tykiem, profesorem Wydziału Teologii Papieskiego Uni­wersytetu Gregoriańskiego w Rzymie, rozmawia Marcin Walczak
Nie chodzi o „zaliczenie” rekolekcji. Z KS. WALDEMAREM CHROSTOWSKIM, biblistą, re­kolekcjonistą, przewodnikiem po krajach biblijnych, emerytowanym profesorem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, rozmawia Marcin Walczak

Nasza modlitwa
GRZEGORZ GINTER SJ, Tobie dam klucze...
WOJCIECH SKÓRA MIC, Misericordissimus Servator

Z życia Kościoła
KS. JANUSZ CHYŁA, Parafia proboszcza i wikarego?
GRZEGORZ GÓRNY, Biskupi w obliczu wojny
SŁAWOMIR ZATWARDNICKI, Sola Scriptura w katolickim duszpasterstwie?
KAZIMIERZ PEK MIC, Sprawiedliwa rodzina Ulmów

Pytania i odpowiedzi
KS. WOJCIECH NOWACKI, Niezależni od biskupa?

Świadectwa
Bóg nam ich dał na ten czas, FRANCISZEK KUCHARCZAK
Uczymy się Ukrainy, ANNA I ANTONI
W Duchu żyjemy, KRZYSZTOF GUZOWSKI SPr założyciel Sług Ducha Pocieszyciela
Doświadczenie niespełnienia, ŁUKASZ MAZUREK MIC
Wyzwoleńcy, KS. LUCJAN BIELAS

Lektury
KARD. ROBERT SARAH, Na wieczność. Rozważania nad obliczem kapłaństwa, tłum. Agnieszka Kuryś, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 2022, ss. 272.
KRZYSZTOF WONS SDS, Miłość i gwałtownicy. „Lectio divina” z Jakubem i Janem, Wydawnictwo SALWATOR, Kraków 2022, ss. 208.
ABP CHARLES J. CHAPUT OFMCap, Za co warto umierać? Myśli o tym, dla czego warto żyć, tłum. Magda Sobolewska, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 2022, ss. 288.
O. LUDWIK MYCIELSKI OSB, O. SŁAWOMIR BADYNA OSB, Nasza droga do kapłaństwa, Fundacja „Ordo et Pax”, Bi­skupów 2022, ss. 96.
STANISŁAW GRYGIEL, Żyć znaczy filozofować, Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, Warszawa 2020, ss. 392.
JOHN SENIOR, Upadek i odbudowa kultury chrześcijań­skiej, tłum. Teresa Milcarek, Beata Biały, Wydawnictwo Dębo­góra, Dębogóra 2021, ss. 668.
WOJCIECH ROSZKOWSKI, Roztrzaskane lustro. Upadek cywilizacji zachodniej, Biały Kruk, Kraków 2019, ss. 560.

Kultura
MAREK KOTYŃSKI CSsR, Jezus w roli głównejOgłoszenia

To Our Readers

Contents

Pastores poleca