(…) Muzeum im. Rodziny Ulmów w Markowej upamiętnia nie tylko Józefa i Wiktorię jako Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. W tej wiosce było ich więcej. Placówka jednak poszerzy­ła i nadal rozszerza tę dokumentację o wszystkich Polaków ratu­jących Żydów w czasie wojny. Natomiast działająca w tej samej miejscowości Fundacja im. Rodziny Ulmów SOAR od kilku lat organizuje Festiwal Psalmów Dawidowych pt. „Honorując Spra­wiedliwych i Ocalonych”. W przesłaniu jest nie tylko historia, ale także chrześcijańskie spojrzenie na wydarzenia minionej wojny (wojen) i przejawy miłości Boga.


W oczach Boga
Dramat życia Polaków i Żydów w Markowej porusza każdego, kto o tym przeczyta lub się dowie, odwiedzając Muzeum lub uczestnicząc w koncertach w Kolbuszowej. Nie da rady przejść obojętnie obok tragizmu rodziny Ulmów i ich sąsiadów. Rodzą się pytania, jak do tego doszło. Jednak nie sposób też nie zapytać, jak to było możliwe, że Józef i Wiktoria nie tylko okazali się wiel­koduszni, ale zaryzykowali własnym życiem. Tytuł Sprawiedli­wych, który otrzymali, wiele o nich mówi, ale mówi jeszcze wię­cej, gdy zostanie odczytany w świetle Nowego Przymierza. Od­słania on także źródło ich oddania się dla innych.

Namysłu nad pojęciem sprawiedliwego warto dokonać ze św. Pawłem, zwłaszcza czytając List do Rzymian:… (…)


KAZIMIERZ PEK MIC
, teolog-dogmatyk, profesor Katolickiego Uniwersy­tetu Lubelskiego Jana Pawła II, kierownik Sekcji Teologii Dogmatycznej. Ostatnio opublikował m.in. książki: Beata Patrum i Totus Tuus renewed – John Paul II.Więcej przeczytasz w najnowszym numerze kwartalnika PASTORES 98 (1) Zima 2023.


 

Pastores poleca