Kto może powiedzieć: „mój Kościół”?
Ten, kto się z Kościołem katolickim – bo rozumiem, że o nim rozmawiamy – identyfikuje i obiektywnie do niego należy. Owa obiektywna przynależność rozpoczyna się od chrztu, a potem rozwija się, jeśli się rozwija, poprzez coraz bardziej świadome wyznawanie Credo Kościoła i przyjmowanie kolejnych sakra­mentów. Tu pojawia się problem, na ile deklarowanej wierze i przyjmowaniu sakramentów odpowiadają życiowe wybory i na­stawienie serca. Dotykamy w ten sposób drugiego elementu, czyli osobistego utożsamiania się z Kościołem. Bardzo różnie to może wyglądać.

Z jednej strony mamy wierzących i praktykują­cych regularnie katolików. Z drugiej strony bywają takie osoby jak śp. prof. Bogusław Wolniewicz, filozof, swego czasu częsty gość Radia Maryja, który mówił o sobie „rzymski katolik – nie­wierzący”. Nie wiem, czy użył on kiedykolwiek wyrażenia „mój Kościół”, ale niewątpliwie uważał Kościół za fundament cywili­zacji i niejednokrotnie go bronił przed różnymi atakami. W każ­dym razie gdyby Wolniewicz rzeczywiście powiedział: „mój Ko­ściół”, przyjąłbym to ze zrozumieniem. Ale warto tu wskazać na jeszcze jedną grupę ludzi. Chodzi o takich, którzy mówią „mój Kościół”, ale kryje się za tym chęć stworzenia Kościoła na własną modłę. Tym bardziej trzeba podkreślić to, na co zwracał często uwagę Joseph Ratzinger, a mianowicie, że Kościół jest przede wszystkim Chrystusowy, a nie „nasz”. Kościół jest nasz na tyle, na ile szukamy Chrystusa i Jego woli, a nie próbujemy przerobić Jego Kościoła według własnego widzimisię. Problem nie jest nowy, choć dziś szczególnie palący. Już Paweł Apostoł pisał do Koryntian z wyrzutem: „Jeżeli bowiem jest między wami zawiść i niezgoda, to czyż nie jesteście cieleśni i nie postępujecie tylko po ludzku? Skoro jeden mówi: «Ja jestem Pawła», a drugi: «Ja jestem Apollosa», to czyż nie postępujecie tylko po ludzku? Kim­że jest Apollos? Albo kim jest Paweł? Sługami, przez których uwierzyliście według tego, co każdemu dał Pan. Ja siałem, Apol­los podlewał, lecz Bóg dał wzrost” (1 Kor 3,3-6). Niestety, dziś tego rodzaju podziałów między „Pawłów” i „Apollosów” nie bra­kuje.

Jaki obraz Kościoła powinien nam zatem towarzy­szyć, kiedy mówimy: „mój Kościół”?
Mamy,… (…)Więcej przeczytasz w najnowszym numerze kwartalnika PASTORES 98 (1) Zima 2023.

Pastores poleca