Dlaczego niektóre wspólnoty chcą niezależności od biskupa?
W ciągu ostatnich dziesięcioleci, wraz z odnową katolickiej pneumatologii oraz pojawieniem się coraz liczniejszych grup i wspólnot charyzmatycznych, ożywa w Kościele świadomość, iż obecnie „bardziej niż kiedykolwiek konieczne jest uznanie i do­cenienie licznych charyzmatów, zdolnych do rozbudzania i posi­lenia życia wiarą Ludu Bożego” (1).


Pisał o tym św. Jan Paweł II, przygotowując Kościół na owocne przeżycie Wielkiego Jubile­uszu Roku 2000: „Do najważniejszych zadań związanych z przy­gotowaniem Jubileuszu należy zatem ponowne odkrycie obecno­ści Ducha Świętego, który działa w Kościele zarówno na sposób sakramentalny, zwłaszcza poprzez Bierzmowanie, jak i za pośrednictwem licznych charyzmatów, zadań i posług przez Niego wzbudzonych dla dobra Kościoła” (TMA, 45).Pomimo tak jednoznacznego nauczania Kościoła, jego prak­tyczna realizacja napotykała i ciągle napotyka niemało trudności, zwłaszcza w dziedzinie relacji charyzmatu do posługi hierarchicz­nej. Dlatego wśród podstawowych kryteriów eklezjalności współ­czesnych ruchów i nowych wspólnot…(…)

KS. WOJCIECH NOWACKI (ur. 1961), teolog, wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży i proboszcz parafii pw. Trójcy Przenaj­świętszej w Zambrowie.Więcej przeczytasz w najnowszym numerze kwartalnika PASTORES 98 (1) Zima 2023.
Pastores poleca