Szymon i pozostali uczniowie od jakiegoś czasu chodzą za Jezusem i z Jezusem. I przychodzi taki moment, że słyszą od Niego bardzo ważne pytanie: Kim Ja właściwie jestem dla was? Jak wy Mnie odbieracie? Co się dzieje w każdym z was, kiedy Mnie widzicie, kiedy o Mnie myślicie?
Do odpowiedzi wyrwał się Szymon. Nie wiemy, czy wiedział, co odpowiedzieć, ale odpowiada: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego” (Mt 16,16). Tymi samymi słowami Kajfasz, najwyższy kapłan, pyta Jezusa podczas procesu: „Poprzysięgam Cię na Boga żywego, powiedz nam: Czy Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży?” (Mt 26,63).
Te słowa są najbliższym kontekstem naszej modlitwy, w której zatrzymamy się nad władzą kluczy przekazaną Szymonowi. Jest ona jednak nierozdzielnie złączona z jego tożsamością i tożsamo­ścią Jezusa, ujawniającą się w tym tekście.Pozwólmy więc słowom Pisma zapaść głęboko w naszych ser­cach, by mogły dotknąć także naszej tożsamości: „Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr, czyli Opoka, i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klu­cze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie” (Mt 16,18-19). (…)

GRZEGORZ GINTER SJ (ur. 1975), rekolekcjonista, kierownik duchowy, przełożony wspólnoty zakonnej, rektor Sanktuarium Matki Bożej Trybunal­skiej w Piotrkowie Trybunalskim.Więcej przeczytasz w najnowszym numerze kwartalnika PASTORES 98 (1) Zima 2023.

Pastores poleca