Galopująca sekularyzacja życia publicznego, nieoszczędzająca także Kościoła, rodzi przede wszystkim fundamentalne pytanie o miejsce Boga w naszym życiu, w Kościele i społeczeństwie. Każe też pytać o przyczyny tak radykalnego sprzeciwu wobec Jego władzy: „Nie chcemy, żeby ten królował nad nami” (Łk 19,14).
Procesy zachodzące na naszych oczach są, w gruncie rzeczy, formą poszukiwania zbawiciela świata. Kościół żyje dziś w dużej mierze w społeczeństwach, które zdają się jasno deklarować, że tego zbawienia nie można już szukać w Chrystusie. Trwamy za­tem w oczekiwaniu, kto kogo nawróci. Aby móc właściwie na to reagować, warto poszukać najgłębszych, duchowych korzeni tej sytuacji.

Odrzucony dar
Kwintesencją objawienia chrześcijańskiego jest przesłanie: Bóg jest miłością. Miłość oznacza nie tylko mnogość różnorod­nych darów, ale przede wszystkim dar z siebie. Hojność wzajem­nego obdarowywania się sobą, jaka istnieje w Trójcy Świętej, w łonie samego Boga, w akcie stwórczym została… (…)

KS. WOJCIECH JANYGA
(ur. 1977), doktor nauk prawnych, proboszcz parafii pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny na Wrzecio­nie w Warszawie; członek Wspólnoty Emmanuel.
Więcej przeczytasz w najnowszym numerze kwartalnika PASTORES 98 (1) Zima 2023.

Pastores poleca