Biskupi katoliccy w naszej części kontynentu – w odróżnieniu od hierarchów w Europie Zachodniej – lepiej rozumieją zagro­żenia związane z rosyjskim imperializmem. W związku z tym po rozpoczęciu pełnoskalowej agresji Putina na Ukrainę zabierali publicznie głos znacznie częściej niż dostojnicy na Zachodzie. Jednym z pierwszych był przewodniczący Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki, który jeszcze 14 lutego 2022 roku, a więc 10 dni przed atakiem, napisał list do biskupów prawosławnych i katolickich Rosji i Ukrainy, apelując, by połączyć „duchowy wysiłek wyznawców Chrystusa różnych wyznań w Rosji, na Ukra­inie i w Polsce, (...) aby zażegnać widmo kolejnej wojny w naszym regionie”.


Jednym z adresatów tego pisma był patriarcha Mo­skwy i Wszechrusi Cyryl, stojący na czele Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej i będący jedną z najbardziej wpływowych osób w swoim kraju. Był to czas, gdy przy granicy z Ukrainą groma­dziły się rosyjskie wojska, a widmo wojny unosiło się w powie­trzu. Metropolita poznański miał nadzieję, że odbiorcy jego przesłania użyją swych wpływów, by nie dopuścić do rozlewu krwi.
Zapewne ani on, ani znawcy prawosławia spoza Rosji nie spodziewali się wówczas, jak bardzo moskiewski patriarchat zaangażuje się w poparcie zbrojnej agresji oraz legitymizowanie swym autorytetem zbrodni popełnianych na Ukrainie. Nie było to jeszcze tak oczywiste w pierwszych dniach wojny, gdy Rosjanie mieli pewność, że nad Dnieprem zostaną przywitani kwiatami przez większość tamtejszej ludności.

Apel do patriarchy Cyryla
3 marca 2022 roku abp Stanisław Gądecki napisał drugi otwarty list w tej sprawie, tym razem skierowany bezpośrednio do patriarchy Cyryla. Stwierdził, że… (…)


GRZEGORZ GÓRNY
(ur. 1969), publicysta, reżyser, producent filmowy i telewizyjny. Opublikował m.in. książki: Tajne Archiwum Watykańskie. Nieznane karty z dziejów Kościoła (we współpracy z J. Rosikoniem), Trzej królowie. Dziesięć tajemnic, sekrety Bożego Narodzenia oraz Sprawiedli­wi. Jak Polacy ratowali Żydów przed Zagładą.Więcej przeczytasz w najnowszym numerze kwartalnika PASTORES 98 (1) Zima 2023.

Pastores poleca