Św. Stanisław Papczyński, Założyciel Zgromadzenia Maria­nów, w centrum swych teologicznych rozważań i kaznodziejstwa stawia Osobę Jezusa Chrystusa. Zbawicielowi poświęca dwa zbiory dyskursów pasyjnych Orator Crucifixus (1670 r.) i Chri­stus Patiens (1690 r.). Swoje powołanie założycielskie, wyrażone 11 grudnia 1670 roku w formie ofiarowania zwanego oblatio, funduje na Jezusie ukrzyżowanym: „W imię Jezusa Chrystusa Ukrzyżowanego”.


Słuchanie i przyjmowanie nauki Mistrza oraz naśladowanie Go uważa za istotę powołania chrześcijańskiego. Dopełnienie jego chrystologii znajdujemy w zbiorze komentarzy biblijnych i rozważań przeznaczonych do odprawiania rekolekcji, znanym nam jako Inspectio cordis1, co tłumacz oddał przez Wej­rzenie w głąb serca.
Nie bez racji przyjęty powszechnie tytuł można by zamienić na „Patrzenie (badanie, dochodzenie) sercem”. Chodzi bowiem o taki sposób odczytania tekstów Pisma Świętego, który jest da­leki od chłodnej spekulacji, a kładzie akcent na budowanie więzi z Bogiem aż do pełni zjednoczenia z miłującym i umiłowanym Zbawicielem.

Zbawieni przez miłość
Na pytanie, jak dokonało się zbawienie świata, znajdujemy w pismach św. Stanisława Papczyńskiego precyzyjną odpowiedź:… (…)

WOJCIECH SKÓRA MIC (ur. 1969), teolog, rekolekcjonista, proboszcz parafii Świętego Józefa w Sulejówku.Więcej przeczytasz w najnowszym numerze kwartalnika PASTORES 98 (1) Zima 2023.

Pastores poleca