Od Redakcji
Od Redakcji

Artykuły
KRZYSZTOF WONS SDS, Próba i pułapka
KS. KRZYSZTOF KAUCHA, Dlaczego wiara nie chroni przed...?
KS. LESZEK MISIARCZYK, Atanazy z Aleksandrii – samotny w obronie prawowiernej nauki
GRZEGORZ GINTER SJ, Nie będziesz wystawiał na próbę Pana
MARCIN WALCZAK, Wiara w Boga, wiara w człowieka
JANUSZ ZAWADKA MIC, Paradoksy autorytetu świętych

Nasza rozmowa
Szarzyzna i prawdziwe perły. ZE ZDZISŁAWEM JÓZEFEM KIJASEM OFMConv, teo­logiem, postulatorem generalnym franciszkanów, roz­mawia Marcin Walczak
Nieugięty jak uderzone kowadło. Z KS. PIOTREM KOTEM, wikariuszem biskupim ds. ewangelizacji i formacji chrześcijańskiej diecezji legnickiej, rozmawia Marcin Walczak

Nasza modlitwa
KS. ROBERT MUSZYŃSKI, Diabeł krąży, bądźcie trzeźwi!
PIOTR STANISŁAWCZYK OFMConv, Medytacje z Zachariaszem
KS. KRYSTIAN CHMIELEWSKI, Badani przez słowo Boże

Z życia Kościoła
KS. PIOTR ROSZAK, Wiara: klucz czy gwóźdź?
DARIUSZ KOWALCZYK SJ, Sensus fidei w życiu Kościoła
G. i M.-M. LEBBE, List otwarty
KS. ANDREW LAFRAMBOISE, Wola Boża nie jest poza naszym zasięgiem
KAZIMIERZ PEK MIC, Bliźni w Markowej

Pytania i odpowiedzi
KS. MAREK SZYMULA, Wartowanie u wrót wieczności

Świadectwa
Prawdziwe schronienie - ROMAN LABA OSPPE
Miłosierdzie, jedność, braterstwo - ANDRZEJ ANASIAK, rycerz Kolumba
Moja szkoła cierpienia - ANDRZEJ GRUDZIEŃ, Oddział Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
Bierzmowanie i co dalej? - KS. SŁAWOMIR SZYSZKA
38 lat w Japonii - OJCIEC CZESŁAW OP

Lektury
ZDZISŁAW J. KIJAS OFMConv, Kto słucha Boga. Napo­mnienia św. Franciszka, Wydawnictwo Franciszkanów Brat­ni Zew, Kraków 2022, ss. 424.
ANTONIN-DALMACE SERTILLANGES OP, Co Jezus widział z krzyża, tłum. Agnieszka Kuryś, W drodze, Poznań 2022, ss. 320.
ALISTER E. McGRATH, Intelektualny świat C.S. Lewisa, tłum. Piotr Bylica, seria wydawnicza „C.S. Lewis. Rozum i Wia­ra”, Fundacja Prodoteo, Warszawa 2022, ss. 278.
KS. ERIC JACQUINET (red.), Wolny, aby kochać. Uwolnić się od pornografii, tłum. Natalia Mosor, Fundacja PUSTEL­NIA.PL, Kraków 2020, ss. 352.
KS. PETER BLANK, Nie jesteś sam, tłum. Marta Püllen, Księ­garnia św. Jacka, Katowice 2021, ss. 264.

Kultura
MARCIN WALCZAK, Niewiara wystawiona na próbęOgłoszenia

To Our Readers

Contents

Pastores poleca