Na pytania typu: „Dlaczego wiara nie chroni przed problema­mi, kryzysami, cierpieniami, odrzuceniem i dramatami historii?” odpowiadał i to przekonywająco Joseph Ratzinger. Co więcej, takie pytanie i podobne, trudne i prawdziwe, sam wyraźnie za­dawał.

Dziś trzeba odważnie zapytać: czy w obliczu dramatycznej napaści Rosji na Ukrainę 24 lutego 2022 roku, która przyniosła mnóstwo niewyobrażalnego cierpienia, krzywd, ofiar i aktów ludobójstwa, wiara chrześcijan znów nie poniosła klęski? Dlacze­go Bóg i wiara w Niego nie uchroniły ludzi przed tak straszliwym losem? Dlaczego Bóg na to pozwolił?Ale czy wiara chrześcijańska jest rzeczywiście bezsilna wobec tego wszystkiego i wobec obojętności coraz bardziej niechrześci­jańskiego świata?

Kruchość całości wiary i obojętność świata
Ratzinger otwarcie zaznacza:… (…)

KS. KRZYSZTOF KAUCHA (ur. 1968), teolog, profesor w Katedrze Chry­stologii i Eklezjologii Fundamentalnej Katolickiego Uniwersytetu Lubel­skiego Jana Pawła II. Ostatnio opublikował m.in. książkę „Cóż to jest prawda?” Argumentacja z prawdy za najwyższą wiarygodnością chrze­ścijaństwa na kanwie twórczości Josepha Ratzingera.Więcej przeczytasz w najnowszym numerze kwartalnika PASTORES 97 (4) Jesień 2022.

Pastores poleca