Św. Jakub z całą apostolską gorliwością woła: „Za pełną ra­dość poczytujcie sobie, bracia moi, ilekroć spadają na was różne doświadczenia” (Jk 1,2). A św. Paweł zapewnia, że ten duchowy proces oczyszczania jest poddany kontroli Boga (1 Kor 10,12-14), który chce mieć nas doskonałymi, jak On jest doskonały (Mt 5,48).

Modlitwa słowem Bożym według metody lectio divina sku­piona na wersecie: „Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży, szukając, kogo pożreć” (1 P 5,8) pozwoli nam wejść w głębszy, osobisty dialog z Panem. Pomoże też dokonać duchowej refleksji i zdemaskować zasadzki diabel­skie, które zastawia nasz przeciwnik, chcąc definitywnie odłączyć nas od Pana.

Lectio, czyli wnikliwe czytanie
„Bądźcie trzeźwi!”
Słowo nepsate w sensie ścisłym znaczy „być trzeźwym”, „nie­odurzonym” i odnosi się do posiadania przytomności umysłu (jasnego osądu), co pozwala na zachowanie umiaru (samokon­troli). Zwykle z hasłem „być trzeźwym” kojarzy się ten, kto nie pił lub zachował umiar w piciu alkoholu. Tymczasem odurzenie, czyli stan nieprzytomności lub zamroczenia świadomości, wywo­łują środki odurzające, do których zaliczany jest nie tylko alkohol, ale również inne substancje psychoaktywne wykazujące bezpo­średni i wyraźny wpływ na centralny układ nerwowy, prowadząc do silnych zmian w świadomości, w sferze emocjonalnej, po­znawczej i w zachowaniu. Do takich legalnych substancji psycho­aktywnych zalicza się między innymi leki uspokajające i nasenne, leki psychotropowe, przeciwdepresyjne, środki pobudzające i przeciwbólowe. „Bądźcie trzeźwi” oznacza więc:… (…)

KS. ROBERT MUSZYŃSKI (ur. 1963), proboszcz parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny – Matki Bożej Siewnej w Wilczopolu, dyrektor Szkoły Formacji Duchowej Dzieła Ewangelizacyjnego w Archidiecezji Lu­belskiej, rekolekcjonista.Więcej przeczytasz w najnowszym numerze kwartalnika PASTORES 97 (4) Jesień 2022.

Pastores poleca