Jak prowadzić dorosłych do dojrzalszego przyjmo­wania sakramentu pokuty i pojednania? Pytanie sugeruje potrzebę formacji do dojrzalszego przyjmo­wania sakramentu pojednania i pokuty. Tematykę spowiedzi podejmuje się na kazaniach niedzielnych czy rekolekcyjnych. Jest ona dogłębnie omawiana podczas rekolekcji, na przykład igna­cjańskich. Jednak czujemy wciąż pewien niedosyt.
Może to do­tyczyć sfery umiejętnego przeprowadzenia rachunku sumienia, czyli należytego przygotowania do przeżycia dobrej spowiedzi. Może dotyczyć płytkiej (rutynowej) lub pogłębionej (wewnętrz­nej) motywacji uczestnictwa w tym sakramencie. Może wreszcie dotyczyć szafarza tego sakramentu, wobec którego żywimy ocze­kiwania otwartości na Ducha Świętego i umiejętnego pokierowa­nia w sprawach sumienia.
Mówiąc o tym sakramencie, mamy do czynienia ze swoistą wielowymiarowością zawartą w jego nazewnictwie. Mówimy: „idę do spowiedzi”, „idę do księdza do spowiedzi”, „idę do kon­fesjonału”, „idę wyznać grzechy”, „idę na spotkanie z przebacza­jącym Chrystusem” itp.Każde z tych określeń niesie w sobie jakiś wymiar tego sakra­mentu i wskazuje na przestrzenie formacyjne. Jest w tym… (…)

KS. MAREK SZYMULA (ur. 1961), wikariusz biskupi ds. formacji duchowej księży w archidiecezji warszawskiej.Więcej przeczytasz w najnowszym numerze kwartalnika PASTORES 97 (4) Jesień 2022.

Pastores poleca