„Proszę Księdza, będzie źle.” „Dlaczego?” – pytam. „Bo, widzi Ksiądz, już długo jest dobrze... Pan Bóg coś szykuje.” Bóg „kręci nosem”, bo zbyt długo jest dobrze. Zsyła na człowieka próbę, by się nie popsuł. Skąd się biorą takie sądy o Bogu? W naszej głowie i sercu zagnieździła się zraniona myśl, że Bóg stosuje dziwną pedagogię – wystawia na próbę, bo kocha. Dziwny sposób podej­ścia do swoich wybranych. „Kogo miłuje, tego krzyżuje” – słysze­liśmy od dziecka.
Przecież w Biblii czytamy, że Bóg wszystkich, których kocha, karci i ćwiczy (Ap 3,19). Jednak takie myślenie wywołuje w duszy zmieszanie i wątpliwości, rodzi pytania o sa­mego Boga. Czy to możliwe, żeby Miłośnik życia (Mdr 11,26), który zewsząd nas ochrania, kładzie na nas swoją rękę (Ps 139,5), który obiecał, że włos z głowy nam nie spadnie (Mt 10,29-30), który tak umiłował świat, że Syna swego dał... (J 3,16), czy to możliwie, by ten właśnie Bóg wystawiał swoich wybranych na próbę? Co to za Bóg kochający, skoro zsyła doświadczenia? Jak to pogodzić? Już sama myśl, że Bóg wystawia na próbę, wystawia na próbę nasze zaufanie do Niego. Jesteśmy w rozterce. Nie jest to rozterka jedynie natury dogmatycznej, ale głęboko egzysten­cjalna, duchowa. Nie zachęca do decyzji, by związać się z Nim na całe życie. Czy warto pójść za kimś, kto powołuje, a potem pró­buje? (…)

KRZYSZTOF WONS SDS (ur. 1959), rekolekcjonista, kierownik duchowy, teolog duchowości, dyrektor Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie, redaktor naczelny „Zeszytów Formacji Duchowej”. Ostatnio opublikował m.in. książki: Miłość i gwałtownicy. „Lectio divina” z Jakubem i Janem, Dotykanie zranionego Boga. „Lectio divina” z Apostołem Toma­szem i Miłosierdzie Wcielone. „Lectio divina” z Siostrą Faustyną.Więcej przeczytasz w najnowszym numerze kwartalnika PASTORES 97 (4) Jesień 2022.

Pastores poleca