Człowiek jest powołany do głębokiej przyjaźni z Bogiem. Ten Bóg, jako Stwórca i Pan, ma wielkie pragnienie bliskości ze swo­im stworzeniem. Sam Jezus przed męką nazywa swych uczniów przyjaciółmi. Przyjaźń jest możliwa między innymi tam, gdzie jest otwartość i przejrzystość w relacji.


Tak właśnie ujął to Zba­wiciel: „Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego” (J 15,15). Taka re­lacja daje olbrzymie poczucie bezpieczeństwa, pozwala ufnie patrzeć w życie i nawet przeciwności losu nie są zbyt ciężkie, bo wiadomo, że można je przeżywać z kimś bardzo bliskim.
Do takiej relacji dochodzi się przez różne momenty i fazy. Także przez różne próby i doświadczenia, które umacniają wza­jemną więź i sprawiają, że obie strony w trudnych momentach mogą na siebie liczyć. W tym duchu można rozumieć słowa Sy­racha, który zauważa: „Jeżeli chcesz mieć przyjaciela, zdobądź go po próbie, a niezbyt szybko mu zaufaj!” (Syr 6,7). Czy to samo dotyczy Boga? Czy – jeśli chcę żyć w przyjaźni z Bogiem – potrze­buję Go wypróbować?
Nie o taki rodzaj „próbowania” Pana Boga w tym miejscu chodzi, choć on też w naszym życiu się wydarza. Relacji z Bogiem uczymy się jak każdej innej i tak naprawdę na podstawie wła­snych ludzkich więzi tworzymy więź z Nim. To, co widzialne, prowadzi nas do tego, co niewidzialne. Chcemy jednak zająć się tutaj sytuacjami, kiedy wystawiamy Boga na próbę w naszych trudnościach i chwilach słabości. Kiedy chcemy zrobić coś bardzo „po swojemu” i próbujemy Boga w to wmieszać, by nam był przy­chylny, kiedy nie chcąc pełnić Jego woli, chcemy – czasem nie­chcący – manipulować Nim, by to On powiedział do nas: „Bądź wola twoja”.

Na początku
Kim jestem? Dlaczego istnieję? Pytania o sens istnienia pro­wadzą nas do początku, kiedy to Pan Bóg… (…)

GRZEGORZ GINTER SJ (ur. 1975), rekolekcjonista, kierownik duchowy, przełożony wspólnoty zakonnej, rektor Sanktuarium Matki Bożej Trybunal­skiej w Piotrkowie Trybunalskim.Więcej przeczytasz w najnowszym numerze kwartalnika PASTORES 97 (4) Jesień 2022.

Pastores poleca