Alister E. McGrath jest autorem szczególnie predestynowa­nym do pisania o Lewisie. Urodzony w Belfaście wykładowca Oksfordu, mający za sobą doświadczenie ateizmu, autor książek na temat teologii chrześcijańskiej – opis ten pasowałby równie dobrze do McGratha, jak i do samego Lewisa. Co ciekawe, McGrath zainteresował się nim mimo iż – jak sam pisze – w oks­fordzkiej uczelni w połowie lat siedemdziesiątych „jednym z ry­tów inicjacyjnych związanych z przyjęciem do teologicznego bractwa było wyśmianie Lewisa jako «przestarzałego» (...) i «teo­logicznie naiwnego»”.
Jego własna lektura książek tego autora, pominiętych całkowicie w programie studiów teologicznych, przekonała go jednak, że oferują one „silną intelektualną, moral­ną i przemawiającą do wyobraźni wizję wiary chrześcijańskiej – wizję, której zwyczajnie brakowało” w pismach innych teologów. Książka McGratha jest drobiazgowo udokumentowaną próbą opisu fenomenu Lewisa, który pozostaje jednym z najbardziej poczytnych apologetów chrześcijańskich, na tle jego epoki, ów­czesnych prądów myślowych i kierunków akademickich. Nie są to jednak czysto teoretyczne rozważania. Zastanawiając się nad fenomenem skuteczności Lewisa, autor wskazuje, że do jego sukcesu przyczyniła się zdecydowanie zdolność przedstawienia chrześcijaństwa jako „mitu, który stał się faktem” – jako przeko­nującej i niosącej wielowymiarową satysfakcję opowieści. „Zda­niem Lewisa, poprzez namawianie osób niewierzących na przy­jęcie prawd zawartych w doktrynie nie uda się wywołać u nich odczucia żywotności chrześcijańskiej wiary. Muszą oni odkryć «mit», wielką opowieść, «wielki obraz» (...) Dla Lewisa apologe­tyka chrześcijańska przybiera najlepszą z form, gdy wypiera al­ternatywne opowieści ideologii światowej.” Oto praktyczny wnio­sek z tej lektury dla wszystkich, którym leży na sercu docieranie z orędziem Ewangelii do współczesnego, zwłaszcza młodego człowieka. Tym, co przekonuje dziś młodych, są przecież opowie­ści, narracje zasłyszane od coraz liczniejszych „opowiadaczy świata”, głównie z serwisów internetowych. Opowieści te są przekonujące, bo działają na wyobraźnię. McGrath pomaga nam odkryć na nowo prawdę, którą z tak wielką skutecznością stosował kilkadziesiąt lat temu literat z Oksfordu: „gdy opowieść chrześcijańska i jej różne sformułowania przemawiają do naszej wyobraźni, oświecają także nasze umysły i kształtują nasze wy­czucie moralne”. Warto wracać do Lewisa, by na nowo odkryć „świeżość i energię” tej opowieści.

ms

Pastores poleca