Skrutacja Pisma Świętego powszechnie kojarzona jest ze wspólnotami neokatechumenalnymi, dla których stanowi jedno z podstawowych narzędzi formacji biblijnej. Jest to sposób kon­taktu ze słowem Bożym, znany już w tradycji hebrajskiej i patry­stycznej, gdzie próbowano jeden fragment tekstu natchnionego tłumaczyć innym. Na czym polega skrutacja Pisma Świętego, jak może wpłynąć na nasze życie i dlaczego byłoby dobrze, żeby się­gali po nią ci, którym powierzono posługę głoszenia słowa?

Skrutacja, czyli badanie
Samo słowo „skrutacja” pochodzi z łacińskiego tłumaczenia fragmentu Ewangelii według św. Jana: „Badacie Pisma, ponieważ sądzicie, że w nich zawarte jest życie wieczne: to one właśnie dają o Mnie świadectwo” (J 5,39; łac. Scrutamini Scripturas, quia vos putatis in ipsis vitam aeternam habere: et illae sunt, quae testi­monium perbibent da me). Oznacza ono badanie, śledzenie, zgłębianie, studiowanie czegoś.
Jezus mówi do uczonych w Piśmie, że… (…)

KS. KRYSTIAN CHMIELEWSKI (ur. 1979), wikariusz parafii Zwiastowania Pańskiego w Warszawie; studiował teologię dogmatyczną i duchowość na Papieskim Wydziale Teologicznym (obecnie Akademii Katolickiej) w Warszawie.Więcej przeczytasz w najnowszym numerze kwartalnika PASTORES 97 (4) Jesień 2022.

Pastores poleca