Od Redakcji

KAZIMIERZ PEK MIC


Artykuły

KS. ROBERT SKRZYPCZAK - Od grzechu do świętości

TERESA PASZKOWSKA - Towarzyszenie duchowe na manowcach

LEON NIEŚCIOR OMI - Ojciec czy towarzysz w drodze?

KS. BOGDAN STAŃKOWSKI - W trosce o niedostosowanych społecznie

GRZEGORZ GÓRNY - Seks, rewolucja, manowce społeczne

ALAIN MATTHEEUWS SJ - Poszukaj sobie człowieka zaufanego

KS. DARIUSZ JASTRZĄB - Samotność księdza okiem Bernanosa

DEBORAH SAVAGE - Widzieć osobę


Nasza rozmowa

Ojcze, odpadam od Kościoła! - Rozmowa z s. Lidią Witkowską FSK

Diakonem jest się na całe życie. - Rozmowa panelowa: KS. JÓZEF NAUMOWICZ, KS. MIROSŁAW CHOLEWA, DK. BOGDAN SADOWSKI, DK. ŁUKASZ STARCZEWSKI, DK. KRZYSZTOF WAŻYŃSKI, KS. HENRYK ZIELIŃSKI


Nasza modlitwa

KRZYSZTOF WONS SDS - Prowadzeni przez Ducha

GABRIEL DE CHADARÉVIAN OP - Śmiałość kerygmatu


Z życia Kościoła

KS. ANTONIO PANARO - Postcresima – nowe duszpasterstwo młodzieży

KS. WOJCIECH JANYGA - Nie bądźmy urzędnikami Boga!

MAGDA SOBOLEWSKA - Po co czytać Chestertona?


Pytania i odpowiedzi

KS. JACEK GRZYBOWSKI - Adoracja online?


Świadectwa

Ksiądz w piekle - DELEGAT BISKUPA DS. OCHRONY DZIECI I MŁODZIEŻY

Zanosili nas przed Jezusa jak paralityka - ŻONA

Potrzebuję Jego prowadzenia - KS. JAN MIKULSKI

Siostra „wszystko albo nic” - MACIEJ ZACHARA MIC

Decyzja życia w czystości - J. W.


Lektury

KS. PAWEŁ GAŁUSZKA, Karol Wojtyła i „Humanae vitae”. Wkład arcybiskupa krakowskiego i grupy polskich teologów w encyklikę Pawła VI, tłum. Krzysztof Stopa, Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, Warszawa 2018, ss. 524.

KARD. ROBERT SARAH, NICOLAS DIAT, Wieczór się zbliża i dzień już się chyli, tłum. Agnieszka Kuryś, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 2019, ss. 464.

KS. ARKADIUSZ PAŚNIK, Dar, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2016, ss. 176.

RAFAEL LUCIANI, Powrócić do Jezusa z Nazaretu. Na drodze poznania Boga i człowieka poprzez życie Jezusa, tłum. Agnieszka Komorowska, Wydawnictwo Franciszkanów Bratni Zew, Kraków 2019, ss. 416.

MARY EBERSTADT, Adam i Ewa po pigułce. Paradoksy rewolucji seksualnej, tłum. Małgorzata Samborska, Wydawnictwo AA, Kraków 2018, ss. 240.


Kultura

MAREK KOTYŃSKI CSsR - W towarzystwie filmowych postaci


Og
łoszenia

To Our Readers

Contents

Drodzy Czytelnicy!

Temat tego numeru kwartalnika „Pastores” zrodził się z debaty nad dwiema sprawami: czy każdy po święceniach może zajmować się kierownictwem duchowym i czy każdemu wiernemu należy się lub potrzebne jest towarzyszenie? Możliwe, że przygotowane teksty tej dyskusji nie zakończą, a nawet, przeciwnie, ją rozniecą.

Grzech Adama i Ewy sprawił, że ludzie utracili dar pierwotnej świętości i sprawiedliwości. Ich natura została zraniona w swych możliwościach, poddana niewiedzy, cierpieniu i potędze śmierci, nosząc od tej pory w sobie stałą skłonność do grzesznej recydywy. Nasi pierwsi rodzice nie mogli dać nam tego, co utracili: świętości i sprawiedliwości.

Towarzyszenie duchowe jest sprawnością, której nie osiąga się powszechnie – ani ogół wiernych, ani duchowni. Pozostaje ona w związku nie z instytucją czy urzędem, ale z charyzmatem, który zostaje udzielony dla usłużenia konkretnej osobie albo grupie.

Upowszechniający się dzisiaj model towarzyszenia duchowego ma z pewnością swoje uwarunkowania związane ze zmieniającą się mentalnością człowieka. Akcentuje pewne partnerstwo, równość, poszanowanie autonomii w sprawowaniu duchowej troski o bliźniego.

Pastores poleca